piątek, 28 września 2012

Zadbajmy o edukację finansową dzieciOd roku 1996 OECD, do której należy Polska, usiłuje wpłynąć na rządy krajów członkowskich, aby wprowadziły w życie Narodowe Strategie Edukacji Finansowej. Do rekomendacji jak na razie zastosowało się 15 z 34 krajów członkowskich. Polska od kilku lat jest dopiero na etapie rozważania możliwości wprowadzenia takiej strategii. 

Jak wynika z badań Fundacji Kronenberga prawie połowa z nas (45%) oszczędza, ale tylko 7% robi to regularnie. Aż 42% Polaków wpłaca oszczędności na ROR lub trzyma je w tzw. „skarpecie”. Trudno jednak, żeby było inaczej, jeśli nie można mówić o solidnej edukacji w tym zakresie.

Stan wiedzy ekonomicznej naszego społeczeństwa może się jednak poprawić, a wszystko za sprawą zmian w systemie edukacji. W roku szkolnym 2012/13 do szkół ponadgimnazjalnych wchodzi nowa podstawa programowa, która wprowadza przedmiot – podstawy przedsiębiorczości. Na tym etapie jest to jedyny przedmiot, na którym w głębszy sposób porusza się tematykę finansową.

Jednak nawet na lekcjach matematyki możemy wprowadzać ćwiczenia, które wprowadzą dzieci w świat zarządzania pieniędzmi. Zachęcajmy uczniów do nauki przedmiotu pokazując im jak matematyka przydaje się w codziennych sprawach i w planowaniu budżetu domowego. Niech uczniowie liczą na lekcjach pieniądze, obniżki w sklepach, opłacalność promocji. Dzięki temu chętniej przekonają się do zadań matematycznych i zdobytą podstawy wiedzy ekonomicznej.

Już w klasach nauczania początkowego warto wprowadzać tematy lekcji, na których będziemy poruszać tematykę finansów i pokazywać dzieciom skąd biorą się pieniądze. Dzięki temu maluchy już od dziecka będą wiedziały, że należy je oszczędzać oraz rozsądnie wydawać.

środa, 26 września 2012

Nowinki edukacyjne – aplikacje edukacyjne na komputeryNowością na rynku są nie tylko urządzenia mobilne i szereg edukacyjnych aplikacji oraz narzędzi z nimi współpracujących, ale również całkiem nowe i zaskakujące programy na komputery. To właśnie z komputerem i siecią dzieci stykają się przecież od najmłodszych lat i często są w jego obsłudze bardziej biegłe od swoich rodziców. Uczniowie chętnie więc rozwiązują multimedialne zadania, ponieważ w przyjemny dla nich sposób łączą one edukację z zabawą. Nauka jest wtedy wielozmysłowa i również dzięki temu bardziej efektywna. Dla urozmaicenia pracy z komputerem warto skorzystać z nowych edukacyjnych aplikacji.

Jedną z nich jest aplikacja Kinect Quiz, którą można podzielić na dwie części: na edytor zagadnień oraz na  aplikację sterowaną gestami. Nauczyciel przy pomocy edytora tworzy własną bazę pytań proponując dwie odpowiedzi, gdzie tylko jedna z nich jest poprawna. Określa również przedział czasowy, przeznaczony na udzielenie odpowiedzi. Uczeń obsługując aplikację, za pomocą gestów dłoni wybiera odpowiedź (dzieje się to poprzez uniesienie lewej bądź prawej ręki nad głowę). Poprawne, a także błędne odpowiedzi są automatycznie zliczane. W momencie kiedy uczeń udzieli odpowiedzi na wszystkie przygotowane pytania ukazuje się wynik. Jest to niezwykle ciekawa forma przyswajania wiedzy w formie gry. Przy pomocy aplikacji można np. powtarzać materiał, który był na wcześniejszych zajęciach. 


Oto jak w praktyce działa aplikacja:


 W celu prawidłowego funkcjonowania aplikacji, należy zainstalować sterownik Kinect for Windows.

Aplikacja LangLearn – służy do rozpoznawania mowy. Składa się z  edytora pytań oraz sterowanej głosem aplikacji. Nauczyciel może stworzyć dowolną ilość baz pytań z możliwością ich zapisania oraz późniejszego edytowania. Dodawanie słów odbywa się w edytorze, gdzie tworzy się kategorie, np. zwierzęta – umieszczamy w nich polskie oraz angielskie odpowiedniki, a także obrazy odnoszące się do tych słów. Następnie uczeń podaje nazwy zwierząt, które ukazują się na tablicy. Aplikacja wymaga poprawnej wymowy słów, dlatego też częstokroć trzeba powtarzać słowo do momentu, kiedy aplikacja uzna wyraz za poprawny.


Przykład nauki z LangLearn 
piątek, 21 września 2012

System Pomiaru Przyrostu Umiejętności – sprawdź poziom wiedzy i umiejętności swoich uczniówWszyscy nauczyciele korzystający z podręczników „Matematyka z klasą” i „Przyroda z klasą” mogą skorzystać z Systemu Pomiaru Przyrostu Umiejętności, który uruchomiliśmy na platformie interaktywnej naszego wydawnictwa.  System pozwala ocenić poziom wiedzy i umiejętności uczniów na początku klasy czwartej. Wprowadzając dane nauczyciele mogą porównać wyniki swoich uczniów na tle klasy, szkoły i województwa, a także całego kraju.

Testy do przeprowadzenia oceny umiejętności znajdują się w Bazie Wiedzy pod linkami: sprawdzian wiadomości przed klasą 4 (matematyka) oraz sprawdzian wiadomości przed klasą 4 (przyroda).

Wyniki testu można wprowadzać od dziś do Dnia Nauczyciela (14 października) na stronie: platforma interaktywna. Ostateczne wyniki będą znane 14 października. 

Szczegółowa instrukcja korzystania z systemu dostępna jest tutaj.

Kolejne testy w ramach Systemu Pomiaru Przyrostu Umiejętności udostępnimy nauczycielom przyrody i matematyki pod koniec pierwszego półrocza oraz przed zakończeniem roku szkolnego.