poniedziałek, 29 października 2012

Jak organizować pracę w przeładowanej klasie?Nauka w przeładowanych klasach to codzienność dla wielu nauczycieli i uczniów. Problem zaczyna się od kwestii braku odpowiednich regulacji. Obecny system oświaty w tym zakresie funkcjonuje w oparciu o ustawę z 1954 roku. Co prawda rozporządzenie (z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, które weszło w życie 1 września 2012 r.) określa maksymalną ilość uczniów w klasie, ograniczając ją do 26, jednakże zapis ten tyczy się wyłącznie edukacji wczesnoszkolnej (tzn. klas I-III szkoły podstawowej) i jak wiadomo, nie jest surowo przestrzegany.

W szkołach gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych liczebność klas warunkują najczęściej względy ekonomiczne, nie komfort nauki i pracy czy efektywność nauczania. Od 13 marca 2009 roku obowiązuje znowelizowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych, która stanowi, że za liczebność klas oraz ich ilość odpowiadają jednostki samorządu terytorialnego. W myśl ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991, a konkretnie art. 5 ust.7 to na samorządach właśnie spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków do nauki, wychowania i opieki w szkołach i przedszkolach.
Problem jednak w tym, że zapis ten jest niezbyt precyzyjny. W konsekwencji samorządy mają wolną rękę w tej kwestii, co często wykorzystują. Przekraczanie określonej liczebności klas przez dyrektorów szkół nie spotyka się z niczyją reakcją. Władze szkoły najczęściej tłumaczą, że nie jest możliwe, aby kurczowo trzymać się dopuszczalnych norm. 

Jak więc można organizować lekcje w przeładowanej klasie? 

środa, 24 października 2012

Blended learning – kształcenie przyszłości?Co oznacza blended learning? To forma uczenia się, która  łączy tradycyjną edukację ze zdalnymi działaniami prowadzonymi przy pomocy komputera. W rzeczywistości oznacza to sporadyczne kontakty między uczestnikami zajęć w ramach których wykorzystywany jest blended learning. W odróżnieniu od tradycyjnej formy edukacji, spotkania uczniów ograniczają się więc jedynie do zweryfikowania wiedzy nabytej za pośrednictwem komputera.

Kwestia uniwersalnej definicji zjawiska jest nadal niesprecyzowana. Jak do tej pory blended learning funkcjonuje w literaturze jako uczenie mieszane, hybrydowe, bądź model mieszany. Metoda ta powoli jednak rozwija się na gruncie edukacji.

Czym jest blended learning?

W praktyce blended learning funkcjonuje w oparciu o dwie połączone ze sobą formy uczenia się: twarzą w twarz oraz online. Osobisty kontakt z nauczycielem, ma  na celu zaangażowanie uczniów tematyką spotkań oraz poszerzanie ich wiedzy w świecie interaktywnym. Dodatkowo uczestnicy zajęć mają stały dostęp do sieci bogatej w materiały, w dowolnym miejscu i czasie, co znacznie ułatwia pogodzenie codziennych zajęć z nauką i czyni ją bardzo elastyczną.

Poza oczywiście zaoszczędzonym czasem i wygodą, zaletą blended learning, wg naukowców jest lepsze przyswajanie wiedzy oraz bardzo dobre wyniki w nauce. Blended learning sukcesywnie staje się podstawową formą nauczania, na szczeblu szkolnictwa wyższego w Stanach Zjednoczonych. Z szacunków wynika, że w swoich instytutach stosuje ją nawet 93% tamtejszych wykładowców i asystentów. Według ich przewidywań do 2013 roku ok. 40% wszystkich kursów prowadzonych będzie właśnie w oparciu o blended learning.

Nie ma ścisłych wytycznych określających proporcje „mieszanych” form nauczania internetowego i bezpośredniego. Decydują o tym potrzeby uczniów, specyfika zajęć oraz preferencje prowadzących. Dlatego też, odpowiednie przygotowanie zajęć w formie blended learning stanowi dla ich twórców nie lada wyzwanie. Określenie ram programowych, zebranie oraz umieszczenie treści w sieci, wyodrębnienie materiałów na  zajęcia w formie tradycyjnej, to działania czasochłonne i wymagające ogromnego wkładu pracy.

Mimo iż w Polsce metoda nauczania blended learning znana jest stosunkowo od niedawna, sukcesywnie zyskuje ona nowych zwolenników. Kto wie, może za jakiś czas będzie to wiodąca forma nauczania również w polskich szkołach?

czwartek, 18 października 2012

Promocja w sklepie klett.pl !Zapraszamy do skorzystania z promocji, która trwa w naszym sklepie internetowym klett.pl Do każdych zamówionych 10 repetytoriów z geografii dokładamy 1 egzemplarz gratis. Na zakupy oferujemy 20% rabatu.

Aby skorzystać z promocji, należy wcześniej zarejestrować się na naszej stronie.

Szczegóły i warunki promocji znajdziecie niżej: